ภาพกิจกรรม 2567

...
ภาพกิจกรรม

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมจัดนิทรรศการด้านรักการอ่าน หนังสือสารานุกรมไทย โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

สนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีและนักเรียนในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีเข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งนายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และนายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจกับคณะบริหาร คุณครูผู้คุมสอบ และกรรมการสนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com