ภาพกิจกรรม 2566

...
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม“Let’s get on the boat”

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“Let’s get on the boat” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ภาษาต่างประเทศระดับปฐมวัย ห้องเรียน EP ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำขณะโดยสารเรือ โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจันทบุรีและคณะ ที่มาให้ความรู้และจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ได้รู้จักระมัดระวังภัยและรู้จักเอาตัวรอดหากเกิดภัยที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com