ภาพกิจกรรม 2566

...
ภาพกิจกรรม
...
ภาพกิจกรรม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) คือกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับหนูน้อย ABCS” โดยมีนายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะครูปฐมวัยจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม
...
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายศักดินันท์ ศรีไพร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 คณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมครูแสวง-ทวี บุญส่ง ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม“Let’s get on the boat”

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“Let’s get on the boat” ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ภาษาต่างประเทศระดับปฐมวัย ห้องเรียน EP ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำขณะโดยสารเรือ โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจันทบุรีและคณะ ที่มาให้ความรู้และจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ได้รู้จักระมัดระวังภัยและรู้จักเอาตัวรอดหากเกิดภัยที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำ ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com