ภาพกิจกรรม 2565

...
ภาพกิจกรรม

🌲🌲Christmas Day🌲🌲

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูชั้นประถมศึกษา (English Program) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยนายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ และถือเป็นประเพณีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ ภายในงานเด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของแต่ละห้อง พร้อมทั้งได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการเข้าฐานกิจกรรม Christmas Fun - Christmas Pa Plearn ดังนี้ 1.Evergreen forest 2.Wonderland 3.Santa House ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

Anubanchan Christmas Fun Day

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย ห้องเรียน EP ได้จัดกิจกรรม Anubanchan Christmas Fun Day โดยนายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีฐานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. สนุกสุขสันต์บ้านลุงซานต้า 2.เฮฮาตกแต่งต้นสน 3.ร่วมค้นหาของขวัญมหัศจรรย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆโดยการปฏิบัติจริงได้ ด้วยความสนุกสนาน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มอบหมายให้นายธีรยุทธ พลอยศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า โดยลูกเสือจะจัดพิธีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (ฝั่งพระยืน) ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย โดยมีการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การปั้นดินน้ำมัน การฉีกตัดปะกระดาษ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 50 ทีม บรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักของผู้เข้าแข่งขันตัวน้อย อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีทุกหน่วยงานในภาคส่วน มาคอยช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน นำทีมโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี นายเดชา พูลวงศ์ และทีมฝ่ายบริหาร ได้เดินทางมาให้กำลังใจเด็กๆ ก่อนเข้า แข่งขัน และดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาแข่งขันเป็นอย่างดี ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com