ภาพกิจกรรม 2564

...
ภาพกิจกรรม
...
ภาพกิจกรรม

นายอำเภอเมืองจันทบุรีเข้าสำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

27 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมรองรับเหตุการณ์การใช้โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้างานบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ ในความพร้อมของอาคารที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโดยขอเป็น “หนึ่งพลังชาวจันท์ต้านโควิด-19” ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีคืนเงินอาหารกลางวันเดือนมิถุนายน

13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอาหารกลางวันนักเรียนจากเทศบาลเมืองจันทบุรี สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 20 วัน จึงแจ้งผู้ปกครองมารับเงินอาหารกลางวันนักเรียน โดยให้ผู้มารับเงินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com