ภาพกิจกรรม 2556

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 โทรสาร. 0-3932-2474 ต่อ 13 E-mail: abcs1212@hotmail.com