เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6 ห้องเรียน English Program

  • English Camp P.4 - P.6, English Program classes

  • ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6 ห้องเรียน English Program

  • English Camp P.4 - P.6, English Program classes

  • ค่ายภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6 ห้องเรียน English Program

  • English Camp P.4 - P.6, English Program classes:: กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ::

วันภาษาไทย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ห้องเรียนพิเศษ (English Program)จัดกิจกรรมเนื่องใันวันภาษาไทยแห่งชาติ
ภาพเพิ่มเติม
ถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ วัดสวนมะม่วง จ.จันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
Outside Activities Camp 2014
วันที่ 4 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Outside Activities Camp 2014
Anuban Chanthaburi P.5-6ห้องเรียนEnglish Program อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ ป.6
วันที่ 3 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ห้องเรียนพิเศษ (English Program)
ปีการศึกษา 2556
ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันมาฆูชา 2557
13 February 2014
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ร่วมฟังธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2557 ณ วัดสวนมะม่วง จ.จันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
22 November 2013
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนระดับขยายโอกาส เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63ปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”
ภาพเพิ่มเติม

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
13 November 2013
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วแหวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี รับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ตัวแทนจังหวัดจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม


:: ข่าวการศึกษา :::: หนังสือราชการจาก สพฐ. ::