มีนาคม
กุมภาพันธ์
❮❮❮ ❯❯❯


::ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

| | |:: จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ::| | |
| | |:: จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ::| | |
| | |:: การจัดการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ COVID - 19 ::| | |
| | |:: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว Co-teacher ::| | |
| | |:: ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ามอบตัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::| | |
| | |:: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ม.1 ปี 2563 ::| | |
| | |:: แก้ไข .. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::| | |
| | |:: ใบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::| | |
| | |:: ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ::| | |
| | |:: ประกาศทางโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ณ 18 มีนาคม 2563 ::| | |
| | |:: ประกาศ เรื่องการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การจำหน่ายอาหารหรือทรัพย์อื่นใดออกจากโรงเรียน ::| | |
| | |:: โหลด ใบสมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ::| | |

| | |:: ติดตามข่าวสารต่างๆที่ Facebook ของโรงเรียน ::| | |

:: ITA 2020 เปิดประตูสู่ความโปร่งใส ::

:: การจัดการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ COVID - 19 ::

:: กิจกรรมโรงเรียน ::

ติดตามข่าวสารของเราที่ได้ www.facebook.com/anubanchan
ติดตามข่าวสารของเราที่ได้ www.facebook.com/anubanchan - ep

:: ข่าวการศึกษา :::: หนังสือราชการจาก สพฐ. ::